PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Zajmovi HAMAG-BICRO-a iz sredstava NPOO-a

Zajmovi HAMAG-BICRO-a iz sredstava NPOO-a

Zajmovi HAMAG-BICRO-a iz sredstava NPOO-a Objavljeno: 05. 07. 2022

Poduzetnicima od sada na raspolaganju investicijski zajamovi iz NPOO-a u iznosu do 100.000 eura, kamatnom stopom 0,8%.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, objavljuje da su 30. lipnja 2022. godine usvojeni programi kojima će HAMAG-BICRO iz sredstava NPOO-a odobravati zajmove i subvencionirati kamate po kreditima banaka namijenjene investicijama u zeleno, digitalno gospodarstvo te jačanje konkurentnosti.

Oba programa vrijede do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

Na službenim stranicama Agencije objavljen je tekst programa koji sadržava sve kriterije prihvatljivosti, uvjete, prihvatljive djelatnosti i slično. Objavljen je također i popis dokumentacije kao i način podnošenja prijave koji će u ovom slučaju biti isključivo putem sustava za online prijavu.

 

Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s HAMAG-BICRO-om i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izmijenilo je Sporazum o financiranju na način da se rok otplate zajma za Mikro investicijske zajmove produljio s dosadašnjih 5 godina na novi rok do 7 godina te za Male investicijske zajmove s dosadašnjih 10 godina na novi rok do 12 godina uz poček u otplati do 5 godina kod Malih investicijskih zajmova.

Dulji rokovi otplate odnose se na ulaganja u podizanje višegodišnjih nasada te ulaganja u ruralni turizam u jedinicama lokalne samouprave iz I.-IV. skupine prema indeksu razvijenosti.

Poček do 5 godina kod Malih investicijskih zajmova odnosi na ulaganja u podizanje višegodišnjih nasada kako bi se početak otplate zajma uskladio s početkom ostvarivanja prihoda od trajnog nasada.

Ovom izmjenom nastoji se povećati ulaganja u ruralni turizam u slabije razvijenim jedinicama lokalne i regionalne samouprave te povećati ulaganje u sektor „Voćarstvo i maslinarstvo“.

Prijave za sve navedene programe počinju 5. srpnja 2022. godine.

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Zajmovi HAMAG-BICRO-a iz sredstava NPOO-a