PRO KONZALTING    Usluge Pro Konzalting    Priprema, prijava i provedba projekata

Priprema, prijava i provedba projekata

Priprema, prijava i provedba projekata
  • Savjetovanje o aktualnim natječajima i javnim pozivima (EU i nacionalni)
  • Pomoć u pripremi i prijava projekata
  • Edukacije na temu pripreme za prijavu projekata
  • Savjetovanje pri provedbi javne nabave kod projekata EU
   Povratak na sve usluge
PRO KONZALTING    Usluge Pro Konzalting    Priprema, prijava i provedba projekata