PRO KONZALTING    Pro Konzalting - Poslovno savjetovanje i planiranje    Referentna lista projekata i programa

Referentna lista projekata i programa

 • Prijave poduzetnika na javne pozive iz operativnih programa resornih ministarstava (MINPO,MINGO, MRRFEU, MINT, MZOS)
 • Praćenje i informiranje poduzetnika o aktualnim natječajima na godišnjoj razini
 • Priprema dokumentacije za kreditne zahtjeve prema HBOR-u ili HAMAG INVEST-u
 • Provođenje postupka zahtjeva za garancije uz kreditne linije pri HAMAG INVEST-u
 • Priprema i prijava dokumentacije poduzetnika i JLSU na strukturne fondove
 • Tehnička pomoć u provedbi odobrenih projekata iz EU ili nacionalnih fondova
 • Studije opravdanosti sa analizom troškova (FB + CBA): učeničkog  doma, izgradnje zatvorenih bazena, osnivanja i izgradnje poslovnih zona, pokretanja poduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova, visokoškolskih institucija i ustanova
 • Izrada Strategija, Akcijskih i Operativnih planova gospodarskog razvoja na lokalno/regionalno
 • Izrada Marketing i Komunikacijskih planova prema zahtjevima klijenata
 • Izrada dokumenata i alata za privlačenje investicija na lokalnoj/regionalnoj razini
 • Organizacija i provedba konferencija, okruglih stolova, rasprava, radionica i prezentacija
 • Organizirane edukacije sa iskustvom predavača više od 10 godina i to:

                              1. Osnove poduzetništva za početnike
                              2. Izrada poslovnih planova za poduzetnike-početnike
                              3. Marketinške i komunikacijske vještine
                              4. Strateško planiranje za pravne subjekte / jedinice lokalne samouprave
                              5. Radionice na temu „Od ideje do projekta“
                              6. Edukacije na temu pripreme dokumentacije za prijavu na EU fondove
                              7. Poslovni engleski prema zahtjevima klijenata
                              8. „In-house“ edukacije za poduzetnike
                              9. Informiranje o mogućnostima upotrebe e-Poslovanja u poduzećima
                             10. Internet marketing i Internet PR (public relations) – odnosi s javnošću;

Popis usluga koje nudi naša tvrtka sa referentnom listom provedenih projekata možete vidjeti ovdje.

JAVNI SEKTOR  CIVILNI SEKTOR  PRIVATNI SEKTOR
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar Udruga lunaparkova i zabavnih radnji Hrvatske - Agram zabavni park, Zagreb Fest d.o.o., Karlovac
Turistička zajednica Bjelovarsko - bilogorske županije Udruga osoba oštećena sluha BBŽ, Bjelovar Inženjerski projektni studio (IPS) d.o.o., Daruvar
Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar Udruga SJP "Osa", Sisak SET proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o., Bjelovar
Gimnazija Bjelovar Udruga za edukaciju i motivaciju "BUDEM", Bjelovar M Plan d.o.o., Bjelovar
Grad Ivanić Grad Udruga za podršku i poticanje zajedništva "Hrvatska pomaže", Zagreb Limarija Sabljak d.o.o., Bjelovar 
Grad Grubišno Polje Caritas sv. Antuna, Bjelovar Kores savjetovanje d.o.o., Zagreb
Ličko - senjska županija  "DŠR Mali olimpijac", Bjelovar Image enter d.o.o., Bjelovar
Općina Zrinski Topolovac Klub liječenih alkoholičara Bjelovar, Bjelovar Croatiagraf d.o.o., Sveti Ivan Žabno
Općina Velika Pisanica   Omega IT d.o.o., Bjelovar
Općina Veliko Trojstvo   Studio DA d.o.o., Bjelovar
Općina Rovišće   Coner d.o.o., Jabučeta
Studentski poduzetnički inkubator Sveučilišta u Zagrebu   Bonus Plus d.o.o., Bjelovar
Udruženje obrtnika Bjelovar   Alimine savjetovanje d.o.o., Zagreb
Obrtnička komora Bjelovarsko - bilogorske županije   Pavičić d.o.o, Grubišno Polje
    Geo Tom d.o.o., Bjelovar
    Prostor EKO d.o.o., Bjelovar
    CoffeeIN d.o.o, Bjelovar
    Agropal j.d.o.o., Bjelovar
    Ferometal prerada d.o.o., Gornji Stupnik
    Mesfino d.o.o., Čazma
    Firma d.o.o., Bjelovar
    Ervojić d.o.o., Bulinac
    IT Management j.d.o.o., Bjelovar
    Obrt - Moć znanja, Zagreb
    Obrt - Modelstolarija, Daruvar
    Ordinacija dentalne medicine Kristek Zorić Ela, dr.med.dent., Ivanska
    Roletarsko - limarski obrt, vl. Nenad i Silvija Heidelberg, Daruvar
    Ugostiteljski obrt Carica, Bjelovar
    OPG Santo Snježana, Velika Pisanica
    OPG Vlainić, Seoski turizam i izletište na malenom brijegu, Ribnjača 
    OPG Šapić, izletište i vinotočje VINIA, Bjelovar
    OPG Raštegorac Marica, Rovišće
    OPG Stojančević, Bjelovar
    Socijalna zadruga "Pružimo ruke", Bjelovar
PRO KONZALTING    Pro Konzalting - Poslovno savjetovanje i planiranje    Referentna lista projekata i programa