PRO KONZALTING    Usluge Pro Konzalting    SAVJET ! Što je važno znati ako projekt prijavljujete po prvi puta…

SAVJET ! Što je važno znati ako projekt prijavljujete po prvi puta…

SAVJET ! Što je važno znati ako projekt  prijavljujete po prvi puta…

Savjet,  kako pripremiti dobru i kvalitetnu projektnu prijavu

dajemo kroz 7 pravila za ispravnu pripremu projekata i pravilan postupak prijave:

1. Formiranje početne ideje – ovisi o interesima potencijalnog prijavitelja i utvrđenom problemu koji se želi riješiti ili djelomično umanjiti.

2. Razrada ideje u projekt – kojom se prema zadanim kriterijima prikupljaju podaci o opravdanosti provedbe projekta, ciljevima, dionicima i očekivanom rezultatu projekta. U projektnom jeziku izrađuje se: stablo problema, definiraju opći i specifični ciljevi, identificiraju dionici u projektu, te se izrađuje analiza snaga i slabosti, prilika i prijetnja ili poznata SWOT analiza.  Temeljem obrađenih problema, predlažu se aktivnosti kojima će se identificirani problemi rješavati. Naravno da je važno naglasiti da svaki projektni prijedlog mora biti usklađen  sa ciljevima obuhvaćenim natječajnom dokumentacijom na koju se projekt prijavljuje.

3. Prihvatljivost prijavitelja i odabir potencijalnih partnera – ovisi ponovno o uvjetima propisanim u natječajnoj dokumentaciji. Ponekada se između dionika zainteresiranih za istu projektnu ideju, uspostavi suradnja i dogovor o tome tko je od njih kompetentniji i može ostvariti više bodova kroz ocjenjivanje, kako bi bila veća vjerojatnost prolaznosti projekta, dok su ostali dionici partneri ili suradnici u projektu. Često se u projektima (posebno civilnog sektora) dodatno boduje partnerstvo u provedbi aktivnosti iz projekta.

4. Priprema projektne dokumentacije – izrađuje se u skladu sa unaprijed objavljenim kriterijima iz natječaja. Prvo je pravilo, detaljno pročitati dokument Upute za prijavitelje kojim se opisuju kriteriji prihvatljivosti. Natječajna dokumentacija se u cijelosti objavljuje na stranicama ugovornih tijela. Svaki projekt sadrži predradnje koje obuhvaćaju financijsku analizu projekta, studiju izvedivosti, prijavne obrazce, ostalu projektnu dokumentaciju propisanu natječajem i ostale analize koje se mogu zahtjevati natječajem. Nakon tih predradnji počinje se sa izradom detaljne projektne dokumentacije što uključuje izradu logičke matrice, razradu projekta, razradu proračuna projekta, kao i popunjavanje ostale obvezne dokumentacije.

5. Osiguravanje resursa – važnost uključivanja u projektne aktivnosti svih raspoloživih kapaciteta je izuzetno važna. Ona obuhvaća: materijalne resurse – osiguravanje vlastitog učešća u projektu,  tehničke resurse  – prostor, opremu i ostale kapacitete  i ljudske resurse –  provedbeni tim koji će sudjelovati u aktivnostima.

6. Prijava – po završetku projektne dokumentacije, ista se šalje nadležnom tijelu poštom ili osobnom dostavom prijave, a uobičajeno je jedan primjerak snimiti u elektroničkoj verziji na DVD/CD mediju i također ga uz ostalu dokumentaciju dostaviti u prijavi, no to mora biti definirano u tekstu natječaja. Prethodno je važno sve dodatno provjeriti da li je ispravno ispunjeno i ovjereno, tako da se smanji mogućnost pogreške u administrativnom dijelu ocjenjivanja projekta.

7. Provedba - Provedba je završna faza koja započinje onog trena kada se potpiše ugovor o dodjeli sredstava. Faza provedbe obuhvaća ostvarivanje rezultata, postizanje svrhe i učinkovito doprinošenje općem cilju projekta, ekonomično upravljanje raspoloživim sredstvima te nadziranje i izvještavanje o napretku. Ovaj korak je i najzahtjevniji jer traži pedantnost, poštivanje rokova, sudjelovanje svih dionika i vidljivost projekta, što traži stručan provedbeni tim koji će provesti sve planirane aktivnosti u rokovima.

Za sve ostale nejasnoće i pitanja, obratite nam se s povjerenjem! Vaš Pro Konzalting!

  Galerija fotografija - kliknite na sliku za povećanje
Slika-usluge-04
   Povratak na sve usluge
PRO KONZALTING    Usluge Pro Konzalting    SAVJET ! Što je važno znati ako projekt prijavljujete po prvi puta…