PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Prihvaćen prijedlog nove karte regionalnih potpora (2022-2027.)

Prihvaćen prijedlog nove karte regionalnih potpora (2022-2027.)

Prihvaćen prijedlog nove karte regionalnih potpora (2022-2027.) Objavljeno: 25. 06. 2021

Vlada RH donijela na 63. sjednici Vlade zaključak kojim se prihvaća prijedlog karte regionalnih potpora za razdoblje od 2022. do 2027. godine s podjelom Hrvatske na četiri NUTS 2 regije i uputila ga Europskoj komisiji na odobravanje.

Objavljene su nove Smjernice za regionalne državne potpore te je slijedom toga izrađen Prijedlog karte regionalnih potpora za razdoblje od 2022.-2027. godine koji se upućuje na odobravanje Europskoj komisiji.
Navedenom kartom utvrđena su područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s niskim životnim standardom ili velike nezaposlenosti te njihov maksimalni intenzitet.

Ranije izvršena podjela RH na dvije NUTS regije pokazala se tijekom primjene neadekvatnom i nepravednom za vođenje regionalne politike obzirom da je intenzitet potpore bio 25% bez obzira na regiju ulaganja. Primjerice regija Kontinentalna Hrvatska sastojala se od 14 županija koje su međusobno vrlo različite, posebice u smislu njihovih socioekonomskih prilika i budućeg razvoja, te su županije ostvarivale nižu stopu regionalnih potpora u odnosu na stvarni BDP po stanovniku.

Ovom novom kartom to je ispravljeno jer ćemo imati uravnoteženije regije s obzirom na broj stanovnika, ekonomske pokazatelje i druge socioekonomske trendove. U odnosu na prethodnu podjelu, ova Karta s podjelom na četiri NUTS 2 regije donosi značajno povišenje stopa sufinanciranja za sve regije, uključujući i najrazvijeniju regiju Grad Zagreb.

U skladu s tim, maksimalni intenziteti za velika poduzeća koji se mogu dodijeliti su sljedeći:

U Panonskoj Hrvatskoj 50% jer doseže 41,58 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27. (što je + 25% više nego sada);
U Sjevernoj Hrvatskoj 50% jer doseže 48,43 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27. (što + 25% nego sada);
U Jadranskoj Hrvatskoj 40% jer doseže 60,33 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27. (što je + 15% nego sada);
U Gradu Zagrebu 35% jer doseže 109,24 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27 (što je + 10% nego sada).

Maksimalni intenzitet regionalne potpore uvećava se 10% za srednja i 20% za mala poduzeća.

  Galerija fotografija - kliknite na sliku za povećanje
Nova karta regija 2022-2027
   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Prihvaćen prijedlog nove karte regionalnih potpora (2022-2027.)