PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola Objavljeno: 11. 08. 2021

FOND: Državni proračun RH

Referentni broj: 533-06-21-0001

Status: Otvoren

Datum početka prijave: 15.7.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 10.9.2021.

Prihvatljivi korisnici:

osnovne škole,
srednje škole,
učenički domovi.

Svrha poziva: Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Sažetak: Na ovaj poziv prihvatljivi korisnici  mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike
osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka
osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike
suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima
unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

Prihvatljive aktivnosti / troškovi:

materijalni troškovi za provedbu izvannastavnih aktivnosti
edukacija učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole/učeničkog doma
ostali troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti (honorari i dnevnice nisu prihvatljivi dio troškova).

Prihvatljiva područja za provedbu projekta: Odgojno-obrazovni sektor

Iznos potpore po projektu: max. 20.000,00 HRK

Nadležno tijelo:  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Više informacija možete pročitati OVDJE!

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola