PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Objavljeno: 04. 03. 2024

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Objavljen Natječaj vrijedan više od 33 milijuna eura namijenjen za fizičke i pravne osobe u djelatnostima umjetničkog stvaralaštva, arhitekture, filma, izdavaštva, elektroničkih medija, muzeja, knjižnica, glazbe i drugih sektora unutar kulturnih i kreativnih industrija.

Najveći iznos potpore po projektu je 995.000,00 eura, za materijalne i nematerijalne troškove te troškove osoblja za uspostavu novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija je natječaj podijeljen u dvije grupe:

  • U grupi A prihvatljivi prijavitelji su: trgovačka društva, obrti, ustanove u kulturi i umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
  • U grupi B prihvatljivi prijavitelji su: fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice, obrti, umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, trgovačka društva i ustanove u kulturi.

Prihvatljive djelatnosti:

Prihvatljive djelatnosti prijavitelja i projekata su izdvojene djelatnosti iz skupina: arhitektura, elektronički mediji, film, glazba i izvedbene umjetnosti, izdavaštvo, muzeji, knjižnice i baština,  video igre, umjetnost.

Prihvatljivi projekti, aktivnosti i troškovi / Primjeri prihvat. troškova:

  • Materijalni troškovi: nabava, instalacija i puštanje u rad digitalnih alata, opreme, strojeva, radovi preuređenja i opremanja zgrade ili prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti…
  • Nematerijalni troškovi: patenti, autorska prava, licencije, znanja i dr., softver, ostale tehnologije potrebne za provedbu projekta, plaće osoblja na provedbi projekta…
  • Usluge vanjskih stručnjaka za izradu projektno – tehničke dokumentacije, za pripremu projektnog prijedloga…

Projekti moraju biti usklađeni s ciljevima poziva, a sve prihvatljive aktivnosti moraju doprinositi digitalnoj transformaciji poslovnog subjekta, uključivati intenzivno korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) te mogu obuhvaćati upotrebu tehnologija vezanih uz proizvodnju, korištenje, distribuciju i promociju proizvoda sadržaja i usluga u online prostoru ili upotrebu komunikacijskih tehnologija i računalne sigurnosti radnog okruženja za korištenje prethodno navedenih tehnologija.

Prijave se podnose od 1.4.2024.do 31.5.2024. godine. 

Za sve dodatne i najnovije informacije o ovom i drugim natječajima obratite se u naš ured Pro konzalting d.o.o. u Bjelovaru, na adresi Antuna Mihanovića 8c – info@pro-konzalting.hr

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija