PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Potpore i bespovratna sredstva za OPG-ove u razdoblju 2023. do 2027.

Potpore i bespovratna sredstva za OPG-ove u razdoblju 2023. do 2027.

Potpore i bespovratna sredstva za OPG-ove u razdoblju 2023. do 2027. Objavljeno: 05. 10. 2023

U nastavku saznajte uvjete prijave na nove mjere ruralnog razvoja i kako do bespovratih sredstava za ulaganja na poljoprivrednom gospodarstvu.

Intervencija 73.10. Ulaganja | Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Ulaganja su moguća u svim poljoprivrednim sektorima, a prioritet su ulaganja u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva.

Prihvatljivi korisnici:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije.
 • Fizičke i pravne osobe moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima.

Potpora: 15.000 EUR –  2.000.000 EUR

Intenzitet potpore 65 %, maksimalno  80 % za ulaganja povezana s jednim ili više specifičnih ciljeva te u pogledu dobrobiti životinja koja nadilaze obvezne zahtjeve ili uobičajenu praksu i za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici.

Intervencija 73.11. Ulaganja | Potpora za ulaganja u preradu polj. proizvoda

Prihvatljivi korisnici:

 • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika pod uvjetom da najkasnije do kraja provedbe projekta budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda

Potpora: 15.000 EUR – 3.000.000 EUR

Intenzitet potpore 50 % , maksimalno 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici,  a 85 % za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća.

 • za velika poduzeća dostupno je najviše 50% raspoložive alokacije,
 • za ekološke proizvođače osigurano je najviše 10% raspoložive alokacije

 

 

 

Intervencija 73.03. Ulaganja | Korištenje obnovljivih izvora energije

Prihvatljivi korisnici:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine 3.000 – 250.000 EUR SO
 • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća u skladu s Uredbom o skupnom izuzeću u sektoru poljoprivrede (ABER)

Potpora: 15.000 EUR – 300.000 EUR

Intenzitet potpore 65 % ili maksimalno 80 % za mlade poljoprivrednike.

 Intervencija 75.01. | Uspostava mladih poljoprivrednika

Prihvatljivi korisnici:

 • Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina, te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu
 • ekonomska veličina od 10.000 EUR SO do 100.000 EUR SO u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Potpora: 75.000 EUR po korisniku.

Intenzitet potpore 100 % prihvatljivih troškova.

 Intervencija 76.01. | Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Prihvatljivi korisnici:

 • Aktivni poljoprivrednici. Kako bi se izbjeglo preklapanje potpore za osiguranje, proizvođačke organizacije i korisnici potpore za osiguranja nisu primjenjivi u intervenciji 76.01 Osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

Potpora: 100 EUR – 75.000 EUR.

Intenzitet potpore do 70 % vrijednosti premije osiguranja.

Intervencija 73.12. Ulaganja | Potpora malim poljoprivrednicima

Prihvatljivi korisnici:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva 3.000 – 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.

Potpora: 5.000 EUR – 30.000 EUR

Intenzitet potpore 85 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Intervencija 73.14. Ulaganja | Razvoj poslovanja u ruralnim područjima

Prihvatljivi korisnici:

 • Fizičke i pravne osobe, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR SO, upisane najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost.

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, kupnja poljoprivredne mehanizacije, kupnja zemljišta i objekata , nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa

Potpora: 10.000 EUR – 200.000 EUR

Intenzitet potpore 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati:

do 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici,
do 85 % za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća.

 Intervencija 73.13. Ulaganja | Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima

Prihvatljivi korisnici:

 • Jedinice lokalne samouprave, Javni isporučitelji vodnih usluga, Trgovačka društva osnovana i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, Javne ustanove neprofitnog karaktera osnovane i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, Jedinice područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi troškovi:

 • Građenje (izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih) i opremanje građevina javne infrastrukture u ruralnim područjima (dječji vrtići, tržnice, nerazvrstane ceste i sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje i centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede).

Potpora: po projektu do 2.000.000 EUR

Intenzitet potpore 80 – 100 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o razvijenosti područja na kojem se provodi ulaganje.

Intervencija 73.04. Ulaganja | Izgradnja i uređenje poučnih staza i prateće infrastrukture

Prihvatljivi korisnici:

 • Šumoposjednici, udruge privatnih šumoposjednika, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode, pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Prihvatljivi troškovi:

 • uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture (pripremni radovi, ugradnja, završni radovi),
 • izrada, dizajn i uređenje informativno-poučnih kazala.

Potpora: 5.000 EUR –  100.000 EUR

 Intenzitet potpore 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Intervencija 73.07. Ulaganja | Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva

Prihvatljivi korisnici:

 • Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za preradu drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Potpora: 10.000 EUR – 1.000.000 EUR

Intenzitet potpore 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Za sve dodatne i najnovije informacije o ovim i drugim natječajima obratite se u naš ured Pro konzalting d.o.o. u Bjelovaru, na adresi Antuna Mihanovića 8c – info@pro-konzalting.hr

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Potpore i bespovratna sredstva za OPG-ove u razdoblju 2023. do 2027.