PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Otvoren natječaj za unaprjeđenje cjelogodišnje turističke ponude u 2022. vrijedan 13 milijuna kuna

Otvoren natječaj za unaprjeđenje cjelogodišnje turističke ponude u 2022. vrijedan 13 milijuna kuna

Otvoren natječaj za unaprjeđenje cjelogodišnje turističke ponude u 2022. vrijedan 13 milijuna kuna Objavljeno: 03. 06. 2022

S ciljem podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva i razvoja održivog turizma Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, za koji je u ovoj godini osigurano 13 milijuna kuna.

Uz glavni cilj program treba doprinijeti i ostvarenju sljedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:

 • povećanju standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj
 • razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
 • razvoju dodatnih sadržaja u destinaciji i produljenju sezone
 • zelenoj i digitalnoj tranziciji poduzetnika u sektoru turizma razvoju novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga
 • oporavku turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem javnog poziva može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu 10.000,00 kuna, a najveći 400.000,00 kuna.

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti
 • OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Prihvatljivi troškovi su:

 • računi za opravdane/prihvatljive troškove iz predloženog troškovnika.
 • troškovi nastali od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2023. godine.

 

 

Neprihvatljivi troškovi:

 • PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak
 • porez na dohodak, prirez
 • troškovi zaposlenika (plaće)
 • kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.)
 • kazne, razne pristojbe i naknade, troškovi sudskog spora, kamate na dug
 • kompenzacija, cesija i asignacija
 • operativni troškovi održavanja objekata i nabava potrošnog materijala,
 • trošak nabave pokretnih kućica (mobilhome) te glamping kućica i pripadajuće opreme
 • trošak nabave motornih prijevoznih sredstava
 • trošak priključka i spajanja na javnu komunalnu infrastrukturu (vodovod, električna energija, plin i dr.)
 • izdaci povezani s kategorizacijom ili rekategorizacijom ugostiteljskih objekata
 • projektno-tehnička dokumentacija, geodetske usluge, troškovi nadzora i vođenje projekta te konzultantske usluge
 • troškovi za promotivne aktivnosti (konferencije, sajmovi, web stranice, katalozi, letci, oglašavanje u medijima i sl.)
 • i ostali neprihvatljivi troškovi koji nisu iskazani u tablici Obrasca troškovnika projekta koji je sastavni dio Ugovora.

Krajnji rok za prijavu na Javni poziv je do 20. lipanja 2022. godine do 24.00 sati.

Ostale informacije o natječaju možete pronaći na stranicama Ministarstva turizma i sporta ili klikom na LINK.

Za usluge savjetovanja i tehničku pomoć prilikom prijave na natječaj možete se obratiti se u naš ured.

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Otvoren natječaj za unaprjeđenje cjelogodišnje turističke ponude u 2022. vrijedan 13 milijuna kuna