PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Novi krediti HBOR-a - potpora u korištenju EU fondova

Novi krediti HBOR-a - potpora u korištenju EU fondova

Novi krediti HBOR-a - potpora u korištenju EU fondova Objavljeno: 23. 02. 2015

Krediti HBOR-a u pravo vrijeme potpora prijaviteljima kod prijave na javne pozive iz EU Fondova!

Ovim programima kreditirat će se projekti privatnog i javnog sektora, regionalnog i ruralnog razvoja, socijalnog fonda, ribarstva i vinske omotnice koji se sufinanciraju sredstvima EU fondova.

Krediti će se odobravati izravno i putem poslovnih banaka s rokom otplate do 15 godina, ovisno o programu, uz kamatnu stopu već od 3%.

HBOR-ovim sredstvima moći će se financirati ukupni troškovi projekta, oni prihvatljivi koji se financiraju kroz EU projekte, ali i oni neprihvatljivi, koji čine dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za bespovratna sredstva. Na ovaj način HBOR će omogućiti zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije potrebne za provedbu projekta. Zahtjev za odobrenje kreditnih sredstava po ovom programu mogu podnijeti svi subjekti koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg prijavljuju svoje projekte i to odmah nakon predaje natječajne dokumentacije nadležnom tijelu za provedbu EU fondova. Po mogućnosti potrebno je prethodno obaviti konzultacije s bankom.

Više o programima možete pronaći na http://www.hbor.hr/programi-kreditiranja

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Novi krediti HBOR-a - potpora u korištenju EU fondova