PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Natječaj - Intervencija 73.10.  za primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Natječaj - Intervencija 73.10.  za primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Natječaj - Intervencija 73.10.  za primarnu poljoprivrednu proizvodnju Objavljeno: 09. 01. 2024

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 17. studenoga 2023. godine Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Rok za podnošenje prijava: od 22. siječnja 2024. godine od 12:00 sati do 22. veljače 2024. godine do 12:00 sati.

Prihvatljivi korisnici:

fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika) te proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija,

pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada,
fizička osoba mora biti upisana u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika),

mladi poljoprivrednik u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora dokazati stručna znanja i vještine,
fizičke i pravne osobe moraju dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.
u slučaju ulaganja u uvođenje biosigurnosnih mjera nositelj/član/zaposlenik/vlasnik mora biti osposobljen iz područja biosigurnosti najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Financiranje:

Najniži iznos potpore: 15.000 EUR  - Najviši iznos potpore: 2.000.000 EUR
Intenzitet potpore: 
65% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici, 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta koji se odnosi isključivo na ulaganja u uvođenje biosigurnosnih mjera (članak 17. stavak 2. točka c) Pravilnika).

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva.

 

Za više informacija o prihvaljivim tzroškovima i samoj prijavi, kontakirajte nas u naš ured.

Link objavljenog natječaja: OVDJE

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Natječaj - Intervencija 73.10.  za primarnu poljoprivrednu proizvodnju