PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    NAJAVA: Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

NAJAVA: Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

NAJAVA: Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo Objavljeno: 11. 12. 2023

Predmet Poziva Potpora poduzećima za tranziciju na energetski učinkovito gospodarstvo je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća, iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva: Malo ili srednje poduzeće   /   Privatno srednje kapitalizirano poduzeće

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu po grupama je sljedeći:

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća: 

najniži iznos potpore: 70.000 eura - najviši iznos potpore: 995.421,06 eura 

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća: 

najniži iznos potpore:  265.445,62 eura - najviši iznos potpore:  4.645.298,29 eura 

Prihvatljivi su prijavitelji iz razreda djelatnosti unutar sektora C, Prerađivačka industrija:

Proizvodnja prehrambenih proizvoda  

Proizvodnja pića 

Proizvodnja tekstila  

Proizvodnja odjeće 

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja  

Proizvodnja papira i proizvoda od papira  

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda  

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka 

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda  

Proizvodnja metala  

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 

Proizvodnja namještaja 

Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00% u 2023. godini.

Cilj poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti. Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20 % u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20 %.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas u našem uredu, putem maila ili pozivom na broj 098 9830 942.

  Galerija fotografija - kliknite na sliku za povećanje
Npoo vlada rh
   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    NAJAVA: Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo