PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    NAJAVA NATJEČAJA “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo”

NAJAVA NATJEČAJA “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo”

NAJAVA NATJEČAJA “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo” Objavljeno: 10. 06. 2022

EU je predvidjela 1,9 milijardi kuna za ulaganja usmjerena u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu.
Bespovratna sredstva dodijelit će se samo financijski održivim poduzećima čija planirana ulaganja doprinose jednom ili više od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

 

Predviđeni maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 

 • za MSP-ove do 7,5 milijuna kuna
 • za srednje kapitalizirana poduzeća do 35 milijuna kuna

Ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije uključujući:

 

1. metaloprerađivačku

2. tekstilnu

3. prehrambenu

4. kemijsku

5. građevinsku

6. drvoprerađivačku industriju

Prihvatljive aktivnosti su sljedeće:

• ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
• aktivnosti neophodne za provedbu projekta
• promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
• ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja
• savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja
• ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća
• usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima,
radnim uvjetima i novim trendovima

Prihvatljivi troškovi:

 •  usavršavanje
 • promidžba i vidljivost.
 • sudjelovanje na sajmovima
 • uvođenje grijanja i hlađenja
 • priprema projektne dokumentacije
 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

Očekivani intenzitet potpore za Panonsku Hrvatsku iznosi:

 • 50% za velika poduzeća
 • 60% za srednja poduzeća
 • 70% za mala poduzeća
   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    NAJAVA NATJEČAJA “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo”