PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Najava natječaja 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«

Najava natječaja 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«

Najava natječaja 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« Objavljeno: 03. 10. 2022

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom i digitalnom gospodarstvu ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda.

1. Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda te velika poduzeća, uključujući početnike koji imaju registriran objekt za djelatnost prerade koja je predmet ulaganja u sklopu ovoga Natječaja u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla kraće od dvije godine ili

b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju

c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija

d) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju  koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

 

2. Iznos i intenzitet potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 200.000.000,00 HRK; najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, a najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 2.000.000 EUR

b) do 200.000 EUR za korisnike početnike , korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost.

3. Prihvatljive troškove ovog natječaja potražite u Prilogu 3.

4. Neprihvatljivi troškovi su:

1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza

2. drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

3. kamate

4. rabljena oprema/strojevi/gospodarska vozila/pokretna klaonica

5. svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

6. troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

7. nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

8. plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu

9. troškovi vlastitog rada

10. operativni troškovi

11. troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

12. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i/ili

13. plaćanje gotovim novcem.

Savjetovanje je otvoreno do 17.10., a više o savjetovanju pronađite na stranici e-Savjetovanja

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Najava natječaja 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«