PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    MRRFEU - Otvorena prva tri poziva iz Programa „Energija i klimatske promjene“

MRRFEU - Otvorena prva tri poziva iz Programa „Energija i klimatske promjene“

MRRFEU - Otvorena prva tri poziva iz Programa „Energija i klimatske promjene“ Objavljeno: 20. 09. 2021

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga otvoreni su do 29. studenoga 2021. godine.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravitelj Programa „Energija i klimatske promjene“ 14. rujna 2021. godine objavilo je prva tri Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa „Energija i klimatske promjene“.  

Program je sufinanciran sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., uz tehničku i stručnu podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar kao Programskog partnera te Norveške uprave za vodne resurse i energiju kao Programskog partnera države donatora.

 

Ključne informacije o Pozivu i načini prijave dostupni su na mrežnim stranicama Programa:

1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ - 7.400.000,00 EUR podržava provedbu pilot projekata integriranih fotonaponskih elektrana u svrhu povećanja instaliranih kapaciteta za korištenje sunčeve energije.

2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Proizvodnja energije iz mora“ -  1.534.000,00 EUR podržava pilot projekte i pred-investicijske studije za ugradnju sustava dizalica topline s morskom vodom za grijanje i hlađenje

3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“ - 3.000.000,00 EUR podržava izradu tehničke dokumentacije u svrhu razvoja projekata korištenja geotermalne energije.

 

Prihvatljivi prijavitelji su svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj, a projektni partneri, osim hrvatskih, mogu uključivati i pravne osobe osnovane u državama donatorima (Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu).

Projekti ugovoreni u sklopu poziva sufinanciraju se sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u iznosu do 85%.

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    MRRFEU - Otvorena prva tri poziva iz Programa „Energija i klimatske promjene“