PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    JAVNI POZIV ZA TURISTIČKU INFRASTRUKTURU VRIJEDAN 930 MILIJUNA KUNA NA JAVNOM SAVJETOVANJU

JAVNI POZIV ZA TURISTIČKU INFRASTRUKTURU VRIJEDAN 930 MILIJUNA KUNA NA JAVNOM SAVJETOVANJU

JAVNI POZIV ZA TURISTIČKU INFRASTRUKTURU VRIJEDAN 930 MILIJUNA KUNA NA JAVNOM SAVJETOVANJU Objavljeno: 24. 05. 2022

Savjetovanje o pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti. Savjetovanje je otvoreno do 3. lipnja 2022. godine.

1. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI SU:

Grupa 1.

POSJETITELJSKA INFRASTRUKTURA

a. Jedinice područne (regionalne) samouprave

b. Jedinice lokalne samouprave

c. Javne ustanove

Grupa 2.

INFRASTRUKTURA AKTIVNOG TURIZMA

a. Jedinice područne (regionalne) samouprave

b. Jedinice lokalne samouprave

c. Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže

d. Javne ustanove  registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje sportskom građevinom

e. Trgovačka društva u javnom vlasništvu

Grupa 3.

INFRASTRUKTURA U FUNKCIJI RAZVOJA LJEČILIŠNOG I WELLNESS TURIZMA

a. Jedinice područne (regionalne) samouprave

b. Jedinice lokalne samouprave

c. Ustanove, koje su registrirane za pružanje lječilišnih, zdravstvenih, wellnes ili SPA usluga u turizmu

2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 930.000.000,00 HRK.

Sredstva koja će se dodijeliti projektima u glavnim turističkim i obalnim područjima, prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (prva kategorija ITR-a), mogu biti namijenjena ulaganjima u unaprjeđenje postojeće turističke infrastrukture, i to u najvišem iznosu do 223.200.000,00 HRK .

U sklopu ovog Poziva financirat će se aktivnosti koje doprinose realizaciji projekata u jednoj ili više grupa projekata, a najviši, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu unutar grupe projekata iznosi:

GRUPA 1. POSJETITELJSKA INFRASTRUKTURA

Ukupno  raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ove grupe iznosi 185.000.000,00 HRK.

Iznos sufinanciranja je 100% prihvatljivih troškova za projekte koji ne sadrže državnu potporu, dok je za ulaganja u projekte koji sadrže državnu potporu intenzitet u skladu s pravilima za dodjelu državnih potpora sukladno Programu dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma (u daljnjem tekstu: Program dodjele potpora) kojeg je donijelo Ministarstvo turizma i sporta, a nalazi se u Dodatku 2. ovog Poziva .

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:  

- najniži iznos 8.000.000,00 HRK

- najviši iznos 40.000.000,00 HRK

GRUPA 2. INFRASTRUKTURA AKTIVNOG TURIZMA

Ukupno  raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ove grupe iznosi 280.000.000,00 HRK.

Iznos sufinanciranja je 100% prihvatljivih troškova za projekte koji ne sadrže državnu potporu, dok je za ulaganja u projekte koji sadrže državnu potporu intenzitet u skladu s pravilima za dodjelu državnih potpora sukladno Programu dodjele potpora.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:  

- najniži iznos 7.000.000,00 HRK

- najviši iznos 40.000.000,00 HRK

GRUPA 3. INFRASTRUKTURA U FUNKCIJI RAZVOJA LJEČILIŠNOG I WELLNESS TURIZMA

Ukupno  raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ove grupe iznosi 465.000.000,00 HRK.

Iznos sufinanciranja je 100% prihvatljivih troškova za projekte koji ne sadrže državnu potporu, dok je za ulaganja u projekte koji sadrže državnu potporu intenzitet u skladu s pravilima za dodjelu državnih potpora sukladno Programu dodjele potpora.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:  

- najniži iznos 9.000.000,00 HRK

- najviši iznos 120.000.000,00 HRK

Kod projekata koji sadrže element državne potpore, najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti ne može prijeći maksimalni mogući iznos potpore sukladno Programu dodjele potpora.

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili osiguravanjem financiranja na drugi način osigurati:

· sredstva za financiranje razlike između maksimalne vrijednosti prihvatljivih troškova i ukupnog proračuna projekta, ukoliko je primjenjivo;

· sredstva za financiranje ukupne vrijednosti neprihvatljivih troškova projektnog

     prijedloga.

3. PRIHVATLJIVE KATEGORIJE TROŠKOVA

- troškovi pripreme projektnog prijedloga;

- troškovi izrade studijske dokumentacije: izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi, studija utjecaja na okoliš te drugih studija vezanih uz zaštitu prirode i okoliša;

- troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije;

- troškovi ishođenja lokacijske, građevinske i uporabne dozvole;

- troškovi izgradnje, rekonstrukcije i obnove objekta;

- troškovi postavljanja i transporta pristana i drugih montažnih objekata;

- komunalni doprinos te trošak priključenja na vodovod i odvodnju te elektroenergetsku mrežu;

- troškovi stručnog i projektantskog nadzora;

- troškovi upravljanja projektom gradnje;

- troškovi opremanja (pod uvjetom da je oprema uključena u popis dugotrajne imovine prijavitelja i/ili partnera);

- troškovi multimedijalnog opremanja - tehnologije u prezentaciji i interpretaciji – „proširena“ i „virtualna“ stvarnost, izrada aplikativnih rješenja i sl.;

- troškovi nabave i ugradnje opreme i sustava tehničke zaštite;

- troškovi nabave urbane opreme;

- troškovi hortikulturnog uređenja;

- troškovi informatičke opreme, računalnih usluga i ulaganja u računalne programe potrebne za provedbu projekta i obavljanje projektom predviđenih djelatnosti;

- troškovi nabave informatičke opreme za digitalizaciju procesa u sufinanciranom objektu;

- troškovi nabave prijevoznih sredstava bez motora s unutarnjim izgaranjem: vozila (mini buseva i sl.) i plovila;

- troškovi vezani uz energetsku obnovu objekta kao što su: obnova ovojnice zgrade, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg, zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE, zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg, zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanjem postojećeg, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitom, ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a, uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom, uvođenje sustava daljinskog očitovanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode ;

- troškovi vezani uz postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama kao što su: nabava, ugradnja, mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon sustava za proizvodnju energije ;

- troškovi savjetodavnih usluga i izrade prateće dokumentacije ekološkog označavanja i/ili sustava upravljanja okolišem i/ili energijom;

- troškovi savjetodavnih usluga povezanih s upravljanjem projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja;

- troškovi edukacije djelatnika vezani uz korištenje tehnologija financiranih projektom;

- troškovi za promidžbu i vidljivost;

- troškovi vezani uz informiranje i vidljivost;

- troškovi vezani uz promociju i marketing projekta te pripadajućeg odredišta/destinacije s ciljem povećanja vidljivosti i informiranja posjetitelja;

- i drugi troškovi povezani sa svrhom i ciljem programa.

Neprihvatljive aktivnosti i ostale infomacije pronađite OVDIJE, a za sva pitanja obratite se u naš ured,pozivom na broj ili mailom.

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    JAVNI POZIV ZA TURISTIČKU INFRASTRUKTURU VRIJEDAN 930 MILIJUNA KUNA NA JAVNOM SAVJETOVANJU