PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Javni poziv za iskaz interesa poduzetnika za ulaganja u razvoj turističkih destinacija/proizvoda

Javni poziv za iskaz interesa poduzetnika za ulaganja u razvoj turističkih destinacija/proizvoda

Javni poziv za iskaz interesa poduzetnika za ulaganja u razvoj turističkih destinacija/proizvoda Objavljeno: 08. 06. 2015

Objavljen Javni poziv za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija, kroz projekte:

1. kampova koji će nakon završetka projekta imati kategoriju 4 i 5 zvjezdica kao i dodatne sadržaje
2. marina koji će nakon završetka projekta imati kategoriju 4 i 5 sidara kao i dodatne sadržaje
3. tematskih parkova

Predmet javnog poziva je identifikacija interesa i potreba malih i srednjih poduzetnika za ulaganjem u projekte razvoja kampova i marina s dodatnim sadržajima te tematskih parkova koji bi mogli imati perspektivu za sufinanciranje iz Strukturnih fondova EU, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., kroz Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“. Javnim pozivom se kroz iskaz interesa nositelja navedenih turističkih projekata formira baza (projekata) i identificira njihov stupanj spremnosti za provedbu i/ili apliciranje za sredstva Strukturnih fondova.

Projekti koji se mogu aplicirati:

1. Projekti kampova 4 i 5 zvjezdica s obveznim dodatnim sadržajima
2. Projekti marina 4 i 5 sidara s obveznim dodatnim sadržajima
3. Projekti tematskih parkova

Prijavitelji projekata mogu biti:
mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) 651/2014

Vlasništvo
Predlagatelj može koristiti nekretninu na temelju prava vlasništva ili drugog stvarnog prava ili na temelju obveznopravnog odnosa pod uvjetom da odgovarajućim ispravama dokaže svoje pravo korištenja nekretnine.

Podaci koji se ovim Javnim pozivom od potencijalnih prijavitelja traže su:
Ispunjen obrazac zahtjeva (TP-SFEU/15) koji se nalazi na Internet stranici Ministarstva turizma (www.mint.hr/Potpore i krediti/) te sadrži osnovne podatke o predlagatelju / nositelju projekta i osnovne podatke o predloženom projektu (prikupljena i potrebna dokumentacija).

Javni poziv otvoren je do 30. lipnja 2015. godine, a zahtjev se podnosi na propisanom obrascu (TP-SFEU/15) isključivo on-line prijavom na Internet stranicama Ministarstva www.mint.hr.

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Javni poziv za iskaz interesa poduzetnika za ulaganja u razvoj turističkih destinacija/proizvoda