PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Javni poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“

Javni poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“

Javni poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“ Objavljeno: 11. 01. 2024

Datum objave: 28.12.2023.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj; Referentni broj: IP.1.1.03

Datum početka prijave: 1.2.2024. od 11:00 sati - Rok za podnošenje projektnih prijava: 5.6.2024. do 11:00 sati

Prihvatljivi korisnici: Poduzetnik – pravna ili fizička osoba Ugovorom o konzorciju imenovana nositeljem Strateškog partnerstva za inovacije – SPIN konzorcija, a koja je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeća, sukladno definiciji veličine poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe o skupnom izuzeću, odnosno pod kategorijom veliki poduzetnik podrazumijeva se poduzetnik koji ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe o skupnom izuzeću.

Prihvatljiv prijavitelj mora imati registrirano sjedište ili podružnicu u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj, najkasnije do dana sklapanja Ugovora, kojim korisnik stječe pravo na potporu. SPIN konzorcij mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti MSP, koji imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske. Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije. SPIN konzorcij može uključivati jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) registrirane u RH.

Svrha poziva: Usmjeravanje potpora za projekte istraživanja i razvoja i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u regionalne lance vrijednosti u okviru S3 tematskih područja.

Sažetak: Poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja:

industrijsko istraživanje (TRL od 2 – 4),
aktivnosti eksperimentalnog razvoja koje završavaju s (TRL 5-8),
izradu studije izvedivosti.

Projektni prijedlog obavezno uključuje provedbu aktivnosti industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja te izradu studije izvedivosti, koja prethodi ili je nastavak aktivnosti industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga odnosno kojom se ocjenjuje i analizira potencijal rezultata projekta. Za svaku od kategorija primjenjivat će se posebni kriteriji vezano uz maksimalni intenzitet potpore.

2. Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (tehnološku infrastrukturu)

Potpore za aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje mogu se dodijeliti samo ako je odobrena i potpora za aktivnosti istraživanja i razvoja. Potpore za aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje mogu se dodijeliti isključivo Prijavitelju/Korisniku. Partneri na projektu ne mogu primiti potporu temeljem navedenog članka.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u okviru Poziva iznosi 500.000,00 eura, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u okviru Poziva iznosi 3.000.000,00 eura.

Intenzitet potpore: 

Industrijsko istraživanje: 70% za malo poduzeće, 60% za srednje poduzeće, 50% za veliko poduzeće, 85% za OIŠZ
Industrijsko istraživanje ako projekt uključuje stvarnu suradnju ili opsežno širenje znanja ili se na raspolaganje stavljaju licencije za rezultate istraživanja ili se projekt provodi u potpomognutoj regiji: 80% za malo poduzeće, 75% za srednje poduzeće, 65% za veliko poduzeće, 85% za OIŠZ
Eksperimentalni razvoj: 45% za malo poduzeće, 35% za srednje poduzeće, 25% za veliko poduzeće, 85% za OIŠZ
Eksperimentalni razvoj ako projekt uključuje stvarnu suradnju ili opsežno širenje znanja ili se na raspolaganje stavljaju licencije za rezultate istraživanja ili se projekt provodi u potpomognutoj regiji: 60% za malo poduzeće, 50% za srednje poduzeće, 40% za veliko poduzeće, 85% za OIŠZ
Potpore za studije izvedivosti: 70% za malo poduzeće, 60% za srednje poduzeće, 50% za veliko poduzeće
Potpore za infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje: 45% za malo poduzeće, 35% za srednje poduzeće, 25% za veliko poduzeće

Ukupna sredstva: 100.000.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

  Preuzmite dokumente
   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Javni poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“