PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Javni natječaj po Operativnom programu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja za velika poduzeća

Javni natječaj po Operativnom programu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja za velika poduzeća

Javni natječaj po Operativnom programu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja za velika poduzeća Objavljeno: 08. 06. 2015

Objavljen je natječaj za mala, srednja i velika poduzeća iznad 250 zaposlenih, no zbog kasnije objave javnog poziva,

rokovi za prijavu su znatno skraćeni. Tako je prijava na natječaj moguća do 26.6.2015. g. a financiraju se ISKLJUČIVO buduća ulaganja u strojeve i opremu,

a nikako aktivnosti započete prije objave ovog natječaja i prije slanja prijave na isti.

Stoga Vam ukratko dajemo sažetak natječaja, a kompletan tekst nalazi se OVDJE!

Predmet natječaja: dodjela potpore po Operativnom programu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećanja broja radnika;

Korisnici državne potpore po ovom programu mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici[1] koji zadovoljavaju uvjete:

organizirani su kao trgovačka društva (društva s ograničenom odgovornošću ili dionička društva)

 

Korisnici državne potpore ne mogu biti: poduzetnici u sektoru čelika, sektoru ugljena, industriji umjetnih vlakana, sektoru prometa i povezanoj infrastrukturi, sektoru brodogradnje, energetskom sektoru i energetskoj infrastrukturi, prijevoznom sektoru, primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, te preradi i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima iz članka 1. stavka 3. podstavka (c) Uredbe o općem skupnom izuzeću, ribarstvu i akvakulturi.

Za provedbu Operativnog programa za 2015. godinu predviđeno je ukupno  90.000.000 (devedeset milijuna) HRK.

Visina potpore: po pojedinom poduzetniku može iznositi maksimalno 2.000.000 kn.

Intenzitet potpore: najveća razina potpore za ulaganja velikih poduzeća je u visini do 25 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja.

Namjena  potpore:  za ulaganja u dugotrajnu imovinu (materijalnu i nematerijalnu), uz minimalno zadržavanje istog broja radnika ili povećanje broja radnika, u obliku početnih ulaganja u cilju :

osnivanja nove poslovne jedinice,
širenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila,
temeljite promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne jedinice,
stjecanje imovine koja pripada poslovnoj jedinici koja se ugasila, a kupio ju je ulagač koji nije povezan s prodavateljem, isključujući jednostavno stjecanje udjela u poduzetniku.

Prihvatljiva ulaganja:

Materijalna ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju,
Nematerijalna ulaganja – ulaganja u patente, licencije, industrijski softveri, znanje i iskustvo ili druga vrsta  intelektualnog vlasništva.

Trajanje projekta: Potpore se dodjeljuju za projekte koji će započeti nakon odobrenja potpore s rokom završetka  najkasnije do 30.06. 2017. Godine

 

Više detalja kao i potrebnu dokumentaciju za prijavu možete vidjeti u natječaju u priivtku ili na stranicama Ministarstva gospodarstva.

Link: http://www.mingo.hr/page/javni-natjecaj-po-operativnom-programu-regionalnih-potpora-kapitalnih-ulaganja-radi-zadrzavanja-i-povecanja-broja-radnika

 

Za tehničku pomoć u ptripremi i prijavi projekta, kontaktirajte PRO KONZALTING d.o.o.

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Javni natječaj po Operativnom programu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja za velika poduzeća