PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    ESF natječaj - Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju

ESF natječaj - Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju

ESF natječaj - Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju Objavljeno: 02. 12. 2014

Ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u sklopu Prioritetne osi 2 –

„Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju“.

Kroz program dodjele bespovratnih sredstava „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ financirat će se projekti koji će pridonositi lakšem ulasku na tržište rada i povećanju zapošljivosti skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

U cilju aktivacije i povećanja zapošljivosti osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kroz poticanje uspostave i razvoja zadruga i drugih pravnih oblika koji se bave socijalno poduzetničkim aktivnostima stvaraju se preduvjeti za stvaranje ekonomske i socijalne vrijednosti te se uspostavlja i novi način poslovanja koji olakšava ulazak na tržište rada osobama pripadnicima ciljnih skupina. Kroz socijalno poduzetničke aktivnosti nastoji se utjecati na negativne trendove tržišta rada te se uspostavlja podloga za efikasnu borbu protiv siromaštva, socijalne isključenosti i marginalizacije, ali i ostvaruje šira društvena vrijednost kao okosnica sveukupnog gospodarskog rasta. Uz navedeno, pomoć osobama kojima je otežan pristup tržištu rada ostvarit će se i kroz stvaranje mreže potpore nastale iz partnerstva i suradnje svih relevantnih dionika na tržištu rada koji će ujedno stvarati dobre prakse.

Više detalja o natječaju kao i projektnoj dokumentaciji za prijavu možete pročitati ovdje:  https://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/102

Za sve ostalo kontaktirajte Vaš Pro Konzalting - Centar za poduzetništvo!

  Galerija fotografija - kliknite na sliku za povećanje
Log facebook mala
Pro-konzalting-facebook-cover
Esf
   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    ESF natječaj - Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju