PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Dopunjen je Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2022. godinu

Dopunjen je Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2022. godinu

Dopunjen je Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2022. godinu Objavljeno: 09. 03. 2022

Korisnicima je u sklopu planiranih natječaja preostalo na raspolaganju 1,5 mlrd kuna.

TIP OPERACIJE 2022.

 I. KVARTAL

4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja 

3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – sektor mliječnog govedarstva

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima

10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

II. KVARTAL

4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu  

4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – male klaonice

4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima; mlijeko,meso, voće i povrće,ostali sektori

4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – oprema za navodnjavanje

4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

6.4.1 Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Za usluge savjetovanja i tehničku pomoć prilikom prijave na natječaj možete se obratiti u naš ured.

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Dopunjen je Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2022. godinu