PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Bespovratna sredstva za OPG-ove u 2023. i 2024.g. – intervencije i kriteriji

Bespovratna sredstva za OPG-ove u 2023. i 2024.g. – intervencije i kriteriji

Bespovratna sredstva za OPG-ove u 2023. i 2024.g. – intervencije i kriteriji Objavljeno: 11. 09. 2023

Poljoprivrednici, trgovačka društva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, društva za preradu poljoprivrednih proizvoda te obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG-i) u posljednjem kvartalu 2023. godine imaju mogućnost tražiti bespovratna sredstva za niz namjena:

  • Korištenje obnovljivih izvora energije
  • Ulaganja u sektore voća, povrća i cvijeća (ekonomska veličina od 10.000 eura ili više)
  • Ulaganja u ostale sektore (ekonomska veličina od 15.000 eura)
  • Razvoj nepoljoprivrednih (dopunskih) djelatnosti poput ruralnog turizma ili drugih vrsta usluga (ekonomska veličina iznad 6.000 eura)
  • Ulaganja malih poljoprivrednika (ekonomska veličina od 3.000 eura do 15.000 eura za sektore voća, povrća i cvijeća te do 15.000 eura za ostale sektore)

Intervencija 73.03 namijenjena je korištenju obnovljivih izvora energije te uključuje ulaganja u solarne panele te obnovljivu energiju iz biomase. Mladi poljoprivrednici mogu dobiti do 85% bespovratnih sredstava za predmetna ulaganja a ostali do 65%. Moguće je ishoditi od 15.000 eura do 300.000 eura bespovratnih sredstava po korisniku.

Intervencija 73.10 odnosi se na ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u svim poljoprivrednim sektorima. Intenzitet potpore će iznositi 65%, a može se uvećati do najviše 80%. Moguće je dobiti bespovratna sredstva za izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za životinje, staklenika, plastenika; izgradnju i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu; kupnju poljoprivredne mehanizacije; restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada.

Intervencija 73.12 namijenjena je malim poljoprivrednicima. Prihvatljiva su ulaganja u restrukturiranje i modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava te prerada poljoprivrednih proizvoda. Za ova ulaganja moguće je dobiti potporu od 5.000 do 30.000 eura (intenzitet potpore 85%).

Intervencija 73.14 omogućava poljoprivrednicima koji se već bave nekom dopunskom djelatnošću (turizam, prerada, usluge, tradicijski obrti) dobivanje bespovratnih sredstava za dodatna ulaganja. Moguće je dobiti do 200.000 eura bespovratnih sredstava, s intenzitetom potpore od 80% za mlade poljoprivrednike te 85% za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva. Kroz ovu mjeru moguće je financirati i ruralni turizam na poljoprivrednom gospodarstvu (kuće za odmor, apartmane na ruralnom području) i pružanje usluga na poljoprivrednom gospodarstvu (pružanje usluga poljoprivrednom mehanizacijom, čišćenje, košnja).

Za sve dodatne i najnovije informacije o ovim i drugim natječajima obratite se u naš ured Pro konzalting d.o.o. u Bjelovaru, na adresi Antuna Mihanovića 8c – info@pro-konzalting.hr

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Bespovratna sredstva za OPG-ove u 2023. i 2024.g. – intervencije i kriteriji