PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Bespovratna sredstva za iznajmljivače u turizmu - Turistička zajednica BBŽ

Bespovratna sredstva za iznajmljivače u turizmu - Turistička zajednica BBŽ

Bespovratna sredstva za iznajmljivače u turizmu - Turistička zajednica BBŽ Objavljeno: 19. 06. 2023

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma na području Bjelovarsko-bilogorske županije, a koji doprinose slijedećim ciljevima

 • povećanju broj dolazaka i noćenja turista,
 • unapređenje turističke kvalitete usluge i sadržaja,
 • razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista,
 • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista,
 • izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja
 • stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Bjelovarsko-bilogorske županije,
 • podizanje svijesti o važnosti turizma za gospodarski oporavak. 

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva u 2023. godini iznosi 86.500,00 eura.

Maksimalni iznos potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova (bez PDV-a), a najviše do 5.000,00 eura.  

Sredstva potpore odobravat će se za :

 1. obnovu, rekonstrukciju i opremanje postojećih smještajnih kapaciteta, te njihovih pratećih sadržaja s ciljem podizanja kvalitete i standarda (interijer), trošak ulaganja u obnovljive izvorne energije ( solarni paneli, dizalice topline i dr.)
 2. uređenje i izgradnja dodatnih sadržaja – bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2  za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), saune, jacuzzi,  dodatni sadržaji uz bazene, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu i sl.,
 3. obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta
 4. trošak  hortikulturnog uređenja okoliša, odnosno manji građevinski i zemljani radovi – do 30% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta,                           
 5. uređenje i opremanje dječjih igrališta, te pješačkih i poučnih staza na vlastitom imanju, izrada vidikovca, promatračnice, stijene za penjanje, zip line i sl. 

 NAPOMENA:

 • Za projekte koji su vezani za izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju, korisnik potpore mora imati rješenje nadležnog tijela o uvjetima građenja, ili građevinsku dozvolu ili potvrdu glavnog projekta, sukladno važećim zakonima iz prostornog uređenja i građenja vezano za datum njihovog  ishođenja, ako je ista potrebna
 • Svi korisnici potpore imaju obvezu bavljenja turizmom najmanje još 3 (tri) godine od završetka projektnih aktivnosti, sukladno potpisanom Ugovoru između davatelja i korisnika potpore
 • Prijavitelj može prijaviti isključivo jedan projekt

Korisnici sredstava su pravne i fizičke osobe s područja Bjelovarsko-bilogorske županije i to:

 • Hoteli,
 • Kampovi,
 • Ostali ugostiteljski objekti za smještaj – soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom, objekt za robinzonski smještaj, kamp, kamp odmorište, vinotočje/kušaonica, izletište, ruralna kuća za odmor

  Za potporu se NE mogu kandidirati:

 • prijavitelji koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine te koji nisu platili sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • prijavitelji koji u prethodne tri godine nisu izvršili ugovorne obveze prema TZ BBŽ ili su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena bespovratna sredstva.
 • Tvrtke/ustanove/institucije kojima je Bjelovarsko-bilogorska županija vlasnik/suvlasnik/osnivač ili su na neki drugi način korisnici proračunaJavni poziv otvoren je 30 dana od objave na stranici TZ BBŽ, a zaključno s 14. srpnja 2023. godine.

Javni poziv otvoren je do 14. srpnja 2023. godine.

Detalje Javnih poziva pronađite klikom na LINK.

Za usluge savjetovanja i pomoć prilikom prijave na natječaj kontaktirajte nas na mail info@pro-konzalting.hr  ili dolaskom u ured.

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Bespovratna sredstva za iznajmljivače u turizmu - Turistička zajednica BBŽ