PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    7.4.1 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih usluga za ruralno stanovništvo”

7.4.1 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih usluga za ruralno stanovništvo”

7.4.1 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih  usluga za ruralno stanovništvo” Objavljeno: 25. 06. 2021

Javni poziv 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj; Referentni broj: PRR-07.04.01.03.0-08

Datum početka prijave: 16.7.2021. od 12:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.9.2021. do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici:

  1. jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
  2. trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
  3. javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića
  4. dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova

Svrha poziva: Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim  sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom  potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje,  poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno  stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te  pripadajuću infrastrukturu.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnica

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje društvenih domova/kulturnih centara

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjih vrtića

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnih domova

Najniža vrijednost potpore po projektu - 15.000 EUR, a najviša vrijednost do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore: 

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore je 250.000.000,00 HRK od čega:

50.000.000 HRK za sektor tržnica
50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova
100.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina
50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića

Izvor: apprrr

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    7.4.1 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih usluga za ruralno stanovništvo”