PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ - prijave od 20. rujna 2021.

16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ - prijave od 20. rujna 2021.

16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ - prijave od 20. rujna 2021. Objavljeno: 28. 09. 2021

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 15.000.000,00 HRK, a intenzitet potpore je 100%.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR, a najviša iznosi 100.000 EUR. 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 20. rujna 2021. godine od 12:00 sati do 29. listopada 2021. godine do 12:00 sati.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  20. kolovoza 2021. godine drugi Natječaj za provedbu Podmjere 16.4. „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ – provedba tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“.

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine. Partneri operativne skupine mogu biti:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 100.000 EUR

b) proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru

c) fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima povezanim s uspostavom, radom i razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, a koje nisu veletrgovci ili trgovački lanci.

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ - prijave od 20. rujna 2021.