Korisne stranice za poslovanje

Korisne stranice

STRUKTURNI FONDOVI STRUKTURNI FONDOVI
web: www.strukturnifondovi.hr
HAMAG BICRO HAMAG BICRO
web: www.hamagbicro.hr
Hrvatska banka za obnovu I razvitak – HBOR Hrvatska banka za obnovu i razvitak – HBOR
web: www.hbor.hr
Ministarstvo poduzetništvo i obrta – MINPO Ministarstvo poduzetništvo i obrta – MINPO
web: www.minpo.hr
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – MIRRFEU Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – MIRRFEU
web: www.mrrfeu.hr
Ministarstvo gospodarstva –MINGO Ministarstvo gospodarstva –MINGO
web: www.mingo.hr
Ministarstvo turizma – MINT Ministarstvo turizma – MINT
web: www.mint.hr
Ministarstvo poljoprivrede – MPS Ministarstvo poljoprivrede – MPS
web: www.mps.hr
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje – SAFU Središnja agencija za financiranje i ugovaranje – SAFU
web: www.safu.hr/hr
Portal o EU fondovima Portal o EU fondovima
web: www.eu-projekti.info