EU Projekt

O projektu

 

Naziv projekta: Ulaganje u digitalizaciju poslovanja kupnjom IKT opreme s ciljem jačanja konkurentnosti pružanja usluga savjetovanja, edukacija i grafičkog dizajna;

Šifra ugovora: KK.03.2.1.19.0265

 

Kratki opis projekta:

Kroz svakodnevno poslovanje sa poduzetnicima/klijentima, uvidjeli smo potrebu i nužno ulaganje u ostvarivanje bolje komunikacije, praćenje njihovih potreba i interesa vezanih uz poboljšanje pružanja usluga savjetovanja, praćenja poslovanja i marketinga. Kako smo u kategoriji mikro poduzetnika, za povećanje produktivnosti rada našeg ureda (centra za poduzetništvo) nužno je kupiti nova računala, opremiti se programskim aplikacijama za digitalni tisak, te nabavkom aplikacije za praćenje klijenata (CRM sustav) kojim ćemo znatno povećati kvalitetu rada, uz konačan cilj, a to je podizanje zadovoljstva zaposlenih i naših postojećih, ali i budućih klijenata.

Digitalizacija poslovanja našeg ureda je investicija koju smo svakako planirali pokrenuti, ali u znatno manjem obimu. Ovaj projekt daje nam priliku provesti aktivnosti ulaganja u IKT opremanje u kraćem roku i poboljšati uvjete poslovanja već u sljedećoj poslovnoj godini po završetku ovog projekta.

Sažetak projekta:

Primjenom novih IKT rješenja u poslovanju poduzeća cilj nam je optimizirati poslovne procese, poboljšati interakciju s klijentima i dobavljačima te ojačati tržišni položaj poduzeća. Kao konačan rezultat očekujemo uvođenje novih poslovnih procesa koji će unaprijediti dosadašnje poslovanje korištenjem rješenja iz područja IKT-a i digitalizacijom ureda za pružanje usluga u

savjetovanju poduzetnika, marketingu i grafičkom dizajnu.

EU projekt se provodi u razdoblju od 01. srpnja 2020. do 01. srpnja 2021.g.

 

Opći ciljevi projekta:

Ovim ulaganjem rješavamo problem uvođenja informacijsko-komunikacijskih procesa u rad ureda i digitalizacije poslovanja. Istovremeno unapređujemo tri poslovna procesa unutar poduzeća a to su:

1. umrežavanje radnih jedinica i digitalizacija poslovanja ureda;

2. dnevno korištenje CRM sustava za praćenje klijenata i dobavljača

3. digitalizacija grafičke obrade i dizajna za potrebe izrade promidžbenog i marketinškog materijala prema narudžbama klijenata;

 

Indikatori uspješnosti provedbe projekta biti će:

- broj klijenata koji koriste našu uslugu a koji se na godišnjoj razini povećava 10-15%

- broj radnih sati koji se može posvetiti klijentima uz korištenje novog CRM sustava

- broj korisnika promotivnih usluga i naručitelja promo materijala

- broj novo otvorenih radnih mjesta;

Financiranje post projektnih aktivnosti nakon završetka provedbe projekta planirano je iz realiziranih prihoda od prodaje usluga na tržištu.

Implementacija IKT opreme i programskih rješenja u poslovanju poduzeća uspostavom digitalnog ureda omogućava nam podizanje kvalitete usluga i rast prometa poduzeća čime osiguravamo veću konkurentnost na tržištu.

 

Ukupna vrijednost projekta: 165.125,00 kuna (+PDV)

Ukupno prihvatljivi troškovi: 132.100,00 kuna

EU sufinanciranje projekta: 92.470,00 kuna ili 70%

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 03. kolovoza 2020. g. sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta (PT1) i HAMAG BICRO (PT2).

 

Kontakt osoba za više informacija o projektu:

Adela Zobundžija, dipl.inf./mag.spec.oec. – direktorica

Telefon: +385 98 9830942

Email: info@pro-konzalting.hr

 

Projekt je financiran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.g

 

Više informacija:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost tvrtke Pro konzalting d.o.o.

Projekt je financiran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj