PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Natječaji u najavi za 2023. godinu

Natječaji u najavi za 2023. godinu

Objavljeno: 20. 01. 2023

Za 2023. godinu predviđena je objava sljedećih Poziva za MSP-ove (Male i srednje poduzetnike) iz Programa Konkurentnosti i kohezija:

Rb.

Naziv natječaja

Najava objave
1.

Inovacijski vaučeri

15.05.2023.

2. 

Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti sa drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu

15.10.2023.

3. Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3 (IRI, inovacije i pametne vještine)

15.11.2023.

4.

Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/ usluga/procesa

15.09.2023.

5.

Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (sudjelovanje na međunarodnim sajmovima / poslovni susreti (B2B događanja u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja

30.09.2023.

6. Podrška projektima poslovnog sektora koji su uključeni u okviru programa Unije i programa međunarodne suradnje

1.11.2023.

Poduzetnici s područja Panonske Hrvatske u okviru Integriranog teritorijalnog programa u 2023. mogu očekivati sljedeće Pozive:

Rb Naziv natječaja Najava objave
1.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

30.06.2023

2.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za inovacijske klastere u procesu industrijske tranzicije

30.06.2023
3.

Javni poziv za iskaz interesa za pružanje usluga digitalizacije i naprednih usluga podrške MSP-ovima

30.06.2023
4.

De minimis javni poziv za podršku start-up tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije

29.12.2023.
5.

Javni poziv za iskaz interesa za pružanje usluga obrazovanja i osposobljavanja MSP-ova

30.06.2023
6.

Program ulaganja u proizvodne i poslovne inovacije s ciljem pružanja podrške energetskog tranziciji, digitalizaciji poslovnog sektora i promocije održivog poslovanja bez negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi

12.12.2023.

U okviru Programa Konkurentnost i kohezija za 2023. godinu najavljeni su sljedeći Pozivi za JLP(R)S-ove, organizacije i ustanove:

Rb Naziv natječaja Najava objave
1.

Sveobuhvatna obnova zgrada javnog sektora oštećenih u potresu

1.12.2023.

2.

Priprema projekata vezanih uz geotermalnu energiju

1.9.2023.

3.

Ugradnja punjača za električna vozila u stupove javne rasvjete

1.5.2023.

4.

Modernizacija ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja – dvorane (za potpomognuta i brdsko-planinska područja)

29.12.2023.
5. Modernizacija ustanova za provedbu CDŠ (cjelodnevne škole i rad na daljinu) u osnovnoškolskom obrazovanju –

30.6. 2023.

6. Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnost RPOO (rani i predškolski odgoj i obrazovanje) 

30.6.2023.

7. Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja

30.9.2023.

8.

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici djeci, mladima i obiteljima u riziku

15.01.2024.
9. Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom - deinstitucionalizacija

15.01.2024.

10.

 

Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture

31.12.2023.
11. Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a 01.12.2023.

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.  

03.01.01 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

03.02.01 Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

04.01.01 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

04.01.02 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

04.01.03 Korištenje obnovljivih izvora energije

04.02.01 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

04.02.02 Korištenje obnovljivih izvora energije

04.03.01 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

04.03.02 Komasacija poljoprivrednog zemljišta

04.03.03 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

04.04.01 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

05.02.01 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

06.01.01 Potpora mladim poljoprivrednicima

06.02.01 Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

06.03.01 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

06.04.01 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

07.01.01 Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

07.02.01 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

07.02.02 Ulaganja u građenje i/ili rekonstrukciju nerazvrstanih cesta

07.04.01 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

08.05.01 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

08.05.02 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

08.06.01 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

08.06.02 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

08.06.03 Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

09.01.01 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

10.02.01 Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

16.01.01 Potpora za osnivanje operativnih skupina

16.01.02 Operativne skupine

16.04.01 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

17.01.01 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

19.01.01 Pripremna potpora

19.02.01 Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice

19.03.01 Priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine

19.03.02 Provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine

21.01.01 Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Natječaji u najavi za 2023. godinu