PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Natječaj za turizam 2023. - Konkuretnost turističkog gospodarstva

Natječaj za turizam 2023. - Konkuretnost turističkog gospodarstva

Objavljeno: 11. 04. 2023

Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Program potpora male vrijednosti Konkurentnost turističkog gospodarstva - Zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u turizmu.

PREDMET PROGRAMA

Dodjela bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpore) za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu.

CILJEVI PROGRAMA

Uz glavni cilj - Zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva, Program treba doprinijeti: razvoju održivih turističkih proizvoda poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš razvoju inovativnih turističkih proizvoda i usluga kružnom gospodarstvu povećanju energetske učinkovitosti.

IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Za provedbu Programa konkurentnost turističkog gospodarstva planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.654.455 € (19.999.991 kn).

KORISNICI BESPOVRATNIH POTPORA

subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak porez na dohodak,prirez troškovi zaposlenika (plaće) kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.) kazne, razne pristojbe i naknade, troškovi sudskog spora, kamate na dug kompenzacija, cesija i asignacija operativni troškovi održavanja objekata i nabava potrošnog materijala rabljena oprema i strojevi trošak nabave motornih prijevoznih sredstava trošak priključka i spajanja na javnu komunalnu infrastrukturu (vodovod, električna energija, plin i dr.) projektno-tehnička dokumentacija, geodetske usluge, troškovi nadzora i vodenje projekta te konzultantske usluge troškovi za promotivne aktivnosti (konferencije, sajmovi, web stranice, katalozi, letci, oglašavanje u medijima i sl.) i ostali planirani troškovi koji nisu iskazani u tablici Obrasca troškovnika projekta koji je sastavni dio Ugovora.

INTENZITET POTPORE

Do 70% ukupno prihvatljivih troškova.

Više o ovom Programu pročitajte na stranici Ministarstva turizma i sporta.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na Program kontaktirajte nas na mail info@pro-konzalting.hr .

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Natječaj za turizam 2023. - Konkuretnost turističkog gospodarstva