PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Do 80% potpore za sunčane elektrane poduzetnicima registriranim u C i D razredu NKD-a

Do 80% potpore za sunčane elektrane poduzetnicima registriranim u C i D razredu NKD-a

Objavljeno: 24. 04. 2023

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, financiranog sredstvima Modernizacijskog fonda.

Predmet Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:

  • smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu),
  • smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera,
  • povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije.

Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 60.000.000,00 eura.

Unutar navedenog raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstva će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:

  1. fotonaponske elektrane - alokacija 50.000.000,00 eura
  2. elektrane na biomasu - alokacija 5.000.000,00 eura
  3. bioplinske elektrane - alokacija 5.000.000,00 eura

U okviru jednog projektnog prijedloga nije moguće ostvariti pravo na sredstva Modernizacijskog fonda za više vrsta ulaganja već se za svaku vrstu ulaganja mora podnijeti pojedinačni projektni prijedlog. 

Područje potpore Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće
Grad Zagreb 70% 60% 50%

Panonska Hrvatska 

Jadranska Hrvatska 

Sjeverna Hrvatska

80% 70% 60%

 Prijavitelji u projektnom prijedlogu moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Rok za dostavu projektnih prijedloga na Poziv završava 19. lipnja 2023. godine u 09:00 sati.

Više o ovom Pozivu pročitajte na stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na Javni Poziv kontaktirajte nas na mail info@pro-konzalting.hr

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Do 80% potpore za sunčane elektrane poduzetnicima registriranim u C i D razredu NKD-a