PRO KONZALTING    Usluge Pro Konzalting    SAVJET ! Što je važno znati ako projekt prijavljujete po prvi puta…

SAVJET ! Što je važno znati ako projekt prijavljujete po prvi puta…

SAVJET ! Što je važno znati ako projekt prijavljujete po prvi puta…

Savjet,  kako pripremiti dobru i kvalitetnu projektnu prijavu

dajemo kroz 7 pravila za ispravnu pripremu projekata i pravilan postupak prijave:

1. Formiranje početne ideje – ovisi o interesima potencijalnog prijavitelja i utvrđenom problemu koji se želi riješiti ili djelomično umanjiti.

2. Razrada ideje u projekt – kojom se prema zadanim kriterijima prikupljaju podaci o opravdanosti provedbe projekta, ciljevima, dionicima i očekivanom rezultatu projekta. U projektnom jeziku izrađuje se: stablo problema, definiraju opći i specifični ciljevi, identificiraju dionici u projektu, te se izrađuje analiza snaga i slabosti, prilika i prijetnja ili poznata SWOT analiza.  Temeljem obrađenih problema, predlažu se aktivnosti kojima će se identificirani problemi rješavati. Naravno da je važno naglasiti da svaki projektni prijedlog mora biti usklađen  sa ciljevima obuhvaćenim natječajnom dokumentacijom na koju se projekt prijavljuje.

3. Prihvatljivost prijavitelja i odabir potencijalnih partnera – ovisi ponovno o uvjetima propisanim u natječajnoj dokumentaciji. Ponekada se između dionika zainteresiranih za istu projektnu ideju, uspostavi suradnja i dogovor o tome tko je od njih kompetentniji i može ostvariti više bodova kroz ocjenjivanje, kako bi bila veća vjerojatnost prolaznosti projekta, dok su ostali dionici partneri ili suradnici u projektu. Često se u projektima (posebno civilnog sektora) dodatno boduje partnerstvo u provedbi aktivnosti iz projekta.

4. Priprema projektne dokumentacije – izrađuje se u skladu sa unaprijed objavljenim kriterijima iz natječaja. Prvo je pravilo, detaljno pročitati dokument Upute za prijavitelje kojim se opisuju kriteriji prihvatljivosti. Natječajna dokumentacija se u cijelosti objavljuje na stranicama ugovornih tijela. Svaki projekt sadrži predradnje koje obuhvaćaju financijsku analizu projekta, studiju izvedivosti, prijavne obrazce, ostalu projektnu dokumentaciju propisanu natječajem i ostale analize koje se mogu zahtjevati natječajem. Nakon tih predradnji počinje se sa izradom detaljne projektne dokumentacije što uključuje izradu logičke matrice, razradu projekta, razradu proračuna projekta, kao i popunjavanje ostale obvezne dokumentacije.

5. Osiguravanje resursa – važnost uključivanja u projektne aktivnosti svih raspoloživih kapaciteta je izuzetno važna. Ona obuhvaća: materijalne resurse – osiguravanje vlastitog učešća u projektu,  tehničke resurse  – prostor, opremu i ostale kapacitete  i ljudske resurse –  provedbeni tim koji će sudjelovati u aktivnostima.

6. Prijava – po završetku projektne dokumentacije, ista se šalje nadležnom tijelu poštom ili osobnom dostavom prijave, a uobičajeno je jedan primjerak snimiti u elektroničkoj verziji na DVD/CD mediju i također ga uz ostalu dokumentaciju dostaviti u prijavi, no to mora biti definirano u tekstu natječaja. Prethodno je važno sve dodatno provjeriti da li je ispravno ispunjeno i ovjereno, tako da se smanji mogućnost pogreške u administrativnom dijelu ocjenjivanja projekta.

7. Provedba - Provedba je završna faza koja započinje onog trena kada se potpiše ugovor o dodjeli sredstava. Faza provedbe obuhvaća ostvarivanje rezultata, postizanje svrhe i učinkovito doprinošenje općem cilju projekta, ekonomično upravljanje raspoloživim sredstvima te nadziranje i izvještavanje o napretku. Ovaj korak je i najzahtjevniji jer traži pedantnost, poštivanje rokova, sudjelovanje svih dionika i vidljivost projekta, što traži stručan provedbeni tim koji će provesti sve planirane aktivnosti u rokovima.

Za sve ostale nejasnoće i pitanja, obratite nam se s povjerenjem! Vaš Pro Konzalting!

  Galerija fotografija - kliknite na sliku za povećanje
Slika-usluge-04
Popis klijenata/partnera/suradnika sa kojima su uspješno realizirani projekti/programi

Popis klijenata/partnera/suradnika sa kojima su uspješno realizirani projekti/programi u prethodnom razdoblju, a koji su aplicirani na dostupne javne pozive s ciljem sufinanciranja provedbenih aktivnosti.

Detaljnu LISTU KLIJENATA možete pogledati u datoteci niže.

  Preuzmite dokumente
Poduzetnici početnici – START-UP poslovni subjekti
 • Savjetovanje kod pokretanja poslovanja: obrta, d.o.o., j.d.o.o., zadruge, udruge i sl.
 • Izrade poslovnih planova i investicijskih studija
 • Izrada strateških i razvojnih programa, studija opravdanosti (FB,CBA)
 • Poticaji i potpore na: lokanoj, regionalnoj ili državnoj razini

                       Kreditiranje: HBOR, HAMAG INVEST, Komercijalni krediti
                       Poticaji / potpore: Grad, županija, HZZ, država

Priprema, prijava i provedba projekata
 • Savjetovanje o aktualnim natječajima i javnim pozivima (EU i nacionalni)
 • Pomoć u pripremi i prijava projekata
 • Edukacije na temu pripreme za prijavu projekata
 • Savjetovanje pri provedbi javne nabave kod projekata EU
Marketing i usluge
 • Organizacija konferencija, radionica, sajmova, okruglih stolova, prezentacija
 • Savjetovanje i izrada marketinških materijala za potrebe provedbe projekata:
 

                       - dizajniranje i priprema materijala
                       - tiskanje i umnožavanje materijala
                       - distribucija i komunikacija s medijima

U PONUDI - 3D stiropor i stirodur slova, natpisi, dekoracije, reklame…

Rezanje reklamnih natpisa, dekorativnih elemenata, slova, brojeva, raznih oblika po narudžbi ili crtežu za interijere i eksterijere, svijetleće natpise, logotipe tvrtke, reklamne natpise i elemente.

Izrada reklamnih elemenata, znakova i natpisa u 3D tehnici od stiropora kvalitetno se može primjeniti pri uređenju interijera i eksterijera.

Neki od naših radova …

  Galerija fotografija - kliknite na sliku za povećanje
108779077 668988820350861 3684181544451093508 n
Step bicikl
Caffe bar time
Reciklazno stefanje
Fitness step
Happy home 2
Potrosaci banner-2
Izlog fitness step
Kudumija.hr 1
Kudumija reklama 2
Ne opravdani
Pro konzalting mikra
Pro mikra
Restoran pavicic
Restoran pavicic logo
Super radio
Super radio 2
Vik iverali reklama
Vik iverali reklama 2
Zrinski comet reklama
Chich coffee
Ds gradnja2
Chich nails
Ds gradnja3
Limaco
Limaco1
Marmi
Mont
Step tapeta
Mister
Ostale usluge
 • Savjetovanje pri osnivanju: 

                         - poslovnih, studentskih i poduzetničkih inkubatora
                         - centara izvrsnosti i tehnoloških parkova
                         - privlačenja investicija na lokalnoj razini
                         - osnivanje udruga, klubova, zadruga i sl.

   Povratak na sve usluge
PRO KONZALTING    Usluge Pro Konzalting    SAVJET ! Što je važno znati ako projekt prijavljujete po prvi puta…