PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - Faza II

UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - Faza II

UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - Faza II Objavljeno: 28. 05. 2019


Datum objave: 24.05.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 10.06.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.12.2019.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Alokacija: 82.618.083,67 €

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu 400.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu 15.000.000,00 HRK (do 100% financiranja)

SVRHA POZIVA - unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI - Organizacije civilnog društva, Ustanove, Srednji poduzetnici, Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba postojećih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga te pripremni radovi na gradilištu
 • Izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • Stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
 • Kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • Kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • Procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela
 • Nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • Nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja)
 • Nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga
 • Priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta
 • Edukacije
 • Financijska revizija projekta
 • Upravljanje projektom
 • Promicanje horizontalnih načela
 • Aktivnosti informiranja
   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - Faza II