PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Program održivog razvoja lokalne zajednice - rok do 11.03.2019.

Program održivog razvoja lokalne zajednice - rok do 11.03.2019.

Program održivog razvoja lokalne zajednice - rok do 11.03.2019. Objavljeno: 06. 03. 2019

MRRFEU objavio je Javni Poziv za financiranje Programa održivog razvoja lokalne zajednice.

Prijave temeljm ovog Poziva mogu se podnositi do 11.ožujka 2019.
Opći cilj: Pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.
• unapređenju komunalne, socijalne i javne infrastrukture,
• pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.
Prihvatljivi korisnici: Jedinice područne (regionalne) samouprave koje su Odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja.
Prihvatljive aktivnosti: Aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu ili adaptaciju prihvatljivih objekata: 1) socijalna i/ili društvenu infrastruktura, 2) javna infrastruktura, 3) komunalna infrastruktura; 4) zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, 5) gospodarska infrastruktura. 
Ukupna alokacija sredstava: 76.000.000,00 HRK
Iznos potpore po pojedinom projektnom prijedlogu: Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000,00 kn, a najviši iznos 700.000,00 kn.
Omjer sufinanciranja: Udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva razvrstan Odlukom o razvrstavanju i iznosi od 75- 90%.
 

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Program održivog razvoja lokalne zajednice - rok do 11.03.2019.