PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Otvoren natječaj “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz IKT - 2” - potpore 65-80%

Otvoren natječaj “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz IKT - 2” - potpore 65-80%

Otvoren natječaj “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz IKT - 2” - potpore 65-80% Objavljeno: 16. 11. 2018

Ponovno je otvoren natječaj "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2 - MINGO

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem privremeno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21. studenog 2018. od 11:00 sati do 21. prosinca 2018. godine.

Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi su prijavitelji pravne i fizičke osobe u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća koja su za gospodarsku djelatnost registrirana najmanje jednu godinu prije predaje projektnog prijedloga, a za prihvatljivu djelatnost najkasnije u trenutku podnošenja projektnog prijedloga, te koji imaju najmanje jednu zaposlenu osobu na temelju sati rada u prethodnoj godini. 
Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:
- Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje,
- Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.
Napomena: Po ovom Pozivu NE mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.
Ukupna alokacija sredstava: 200.000.000,00 HRK
Iznos potpore: 
- najniži iznos 80.000,00 HRK
- najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore utvrđuje se temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) na sljedeći način:
• najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. i II. skupini JLS
• najviše 75% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS
• najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u V. i VI. skupini JLS
• najviše 65% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u VII. I VIII. skupini JLS.
Napomena: Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi. Projektni prijedlozi će se zaprimati do isteka roka za zaprimanje, neovisno o iznosu ukupno zatraženih bespovratnih sredstava podnesenih projektnih prijedloga. Nakon što budu ocijenjeni svi podneseni projektni prijedlozi, za sufinanciranje će biti predloženi oni projekti koji će ostvariti najveći broj bodova prema kriterijima ocjene kvalitete, neovisno o redoslijedu zaprimanja.
Izvor: efondovi.mrrfeu.hr 

  Galerija fotografija - kliknite na sliku za povećanje
Europska komisija
   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Otvoren natječaj “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz IKT - 2” - potpore 65-80%