PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Objavljen je indikativni godišnji plan natječaja za OPKK u 2020. godini

Objavljen je indikativni godišnji plan natječaja za OPKK u 2020. godini

Objavljen je indikativni godišnji plan natječaja za OPKK u 2020. godini Objavljeno: 14. 01. 2020

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020. za 2020. godinu.

Sukladno Planu sljedeće godine otvorit će se pet poziva od kojih su dva namijenjena poduzetnicima, a jedan fizičkim osobama:

1. Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

Cilj Poziva: jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu.
Prihvatljive aktivnosti: uključuju ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju klastera te operativne potpore za inovacijske klastere.
Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici 
Indikativni iznos financijske omotnice: 15.000.000,00 HRK
Indikativni datum objave Poziva: 1. lipnja 2020.

2. Integrator

Cilj Poziva: transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa s drugim poduzećima (tzv. Integratorima).
Prihvatljive aktivnosti: ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata, troškove osoblja, savjetodavnih i tehnoloških usluga iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja.
Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici
Indikativni iznos financijske omotnice: 100.000.000,00 HRK
Indikativni intenzitet potpore: 50%
Indikativni datum objave Poziva: 30. prosinca 2019.

3. Energetska obnova višestambenih zgrada

Cilj Poziva: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% te korištenje obnovljivih izvora energije.
Prihvatljive aktivnosti: 
– energetski pregled i energetski certifikat prije obnove
– izrada glavnog projekta energetske obnove
– provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, horizontalne mjere
– stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu tijekom građenja
– energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove
– upravljanje projektom i administracija
– promidžba i vidljivost projekta.
Prihvatljivi prijavitelji: upravitelj zgrade ili ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.
Indikativni iznos financijske omotnice: 152.000.000,00 HRK
Indikativni najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK
Indikativni najviši iznos bespovratnih sredstava: 17.000.000,00 HRK
Indikativni intenzitet potpore: 60%
Indikativni datum objave Poziva: 22. siječnja 2020.

Objavu možete pogledati u datoteci niže.

  Preuzmite dokumente
   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Objavljen je indikativni godišnji plan natječaja za OPKK u 2020. godini