PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Objavljen drugi natječaj 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”

Objavljen drugi natječaj 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”

Objavljen drugi natječaj 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja” Objavljeno: 30. 01. 2019


Objavljen je drugi Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Zahtjev za potporu može se podnositi od 28. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 29. travnja 2019. godine do 12:00 sati.
Svrha natječaja: Povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici: Jedinice područne (regionalne) samouprave.

Ukupna alokacija raspoloživih sredstava: 332.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: Iznosi najviše do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 

Iznos: Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 150.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša 15.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. 

Prihvatljivi su troškovi projekta za:
Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje su: 
• ulaganje u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično) 
• radovi na priključenju sustava na električnu mrežu (kablovi, transformatorske stanice solarna elektrana i slično) 
Prihvatljivi nematerijalni troškovi za sufinanciranje su: 
• nabava ili razvoj računalnog softvera 
• nabava patenata, licenci 
• ostale nematerijalne investicije vezane uz materijalne investicije 
Opći troškovi: Izrada projektne dokumentacije, izrada studijske dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, stručni nadzor nad građenjem, administrativni troškovi...

Prihvatljivost projekta: Izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i sl.).

Izvor: apprrr
 

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Objavljen drugi natječaj 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”