PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Natječaji u najavi iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za poduzetnike

Natječaji u najavi iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za poduzetnike

Natječaji u najavi  iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za poduzetnike Objavljeno: 01. 04. 2019

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2019. godinu.

Napomena: Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. podložan je izmjenama i dopunama. 
Istaknuti natječaji su objavljeni za ožujak i travanj 2019. godinu:

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije– faza II
U najavi za 29. ožujka 2019.
Prihvatljivi korisnici: Organizacije civilnog društva; Ustanove; Zadruge; Fizičke osobe.

Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija - faza II
U najavi za 29. ožujka 2019.
Prihvatljivi korisnici: Poduzetničke potporne institucije

Inovacije u S3 područjima
U najavi za 1. travnja 2019.
Prihvatljivi korisnici: MSP

Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr.
U najavi za 15. travnja 2019.
Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave

Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama
U najavi za 30. travnja 2019.
Prihvatljivi korisnici: Znanstvene, akademske i istraživačke institucije; Javne institucije koje se bave klimatskim promjenama i njihovim utjecajima; Organizacije civilnog društva

Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I
U najavi za travanj 2019.
Prihvatljivi korisnici: MSP

Mjera 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava biljna proizvodnja
U najavi za travanj 2019.
Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; proizvođačke organizacije 
 

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Natječaji u najavi iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za poduzetnike