PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga OP učinkoviti ljudski potencijali

Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga OP učinkoviti ljudski potencijali

Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga OP učinkoviti ljudski potencijali Objavljeno: 04. 02. 2020

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., objavilo je Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP-a s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Prioritetna os 1 – Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage

Pronađi me! (ožujak 2020.)
Druga prilika za stjecanje kvalifikacija u visokom obrazovanju (lipanj 2020.)

Prioritetna os 2 – Socijalno uključivanje

Umjetnost i kultura za djecu i mlade (veljača 2020.)
Zaželi – faza 2 (veljača 2020.)
Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije (veljača 2020.)
Razvoj usluge osobne asistencije – faza 3 (ožujak 2020.)
Čitanjem do uključivog društva                (travanj 2020.)
Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2 (srpanj 2020.)
Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – faza 2 (srpanj 2020.)
Podrška programima usmjerenim mladima – faza 2 (kolovoz 2020.)
Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva – II. Poziv (rujan 2020.)

Prioritetna os 3 – Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Sufinanciranje troškova uključivanja djece  u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove (travanj 2020.)
Unapređenje kvalitete obrazovanja odraslih kroz razvoj i provedbu HKO-a  (listopad 2020.)

Prioritetna os 4 – Dobro upravljanje

Mikroprojekti  – podrška aktivnostima lokalnih OCD-a (utemeljenih na radu u lokalnoj zajednici) za učinkovito rješavanje potreba lokalne zajednice (svibanj 2020.)
Podrška lokalnim organizacijama civilnoga društva – znanjem za doprinos zajednici  (svibanj 2020.)
Popularizacija STEM-a (lipanj 2020.)
Izgradnja kapaciteta lokalnih OCD-a za ravnomjeran socio-ekonomski razvoj na otocima i slabije razvijenim područjima (listopad 2020.)
“Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi – faza II” (studeni 2020.)

ITU

“Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja  ITU 9iv2“ (travanj 2020.)
Poticanje obrazovanja odraslih i cjeloživotno učenje ITU 10iii3 (rujan 2020.)
Podizanje kvalitete ponude strukovnog obrazovanja i povezanosti s potrebama tržišta rada s ciljem bolje zapošljivosti učenika strukovnih škola i stjecanja praktičnih vještina na području 7 odabranih urbanih aglomeracija ITU 10iv1 (prosinac 2020.)

Detalnije možete pogledati OVDJE.

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga OP učinkoviti ljudski potencijali