PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije” Objavljeno: 04. 12. 2019

APPRRR objavila je 02.12.2019. godine

NATJEČAJ

za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.3 »Korištenje obnovljivih izvora energije«

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: Od 2. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 31. ožujka 2020. godine do 12:00 sati

Svrha Natječaja: povećanje učinkovitog korištenja energije

Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 100.000.000,00 HRK

Visina javne potpore: Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti-do 100.000 EUR za korisnike početnike

Intenzitet javne potpore: Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,

b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 - 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i/ili

c. ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 90 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

a. ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede

b. ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi - korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ako mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete navedene u točkama a) ili b) do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, dodatni intenzitet potpore od 20 % korisniku neće biti isplaćen.

Također, kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručnu osposobljenost u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”