PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    4.1.2.Zbrinjavanje,rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja

4.1.2.Zbrinjavanje,rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja

4.1.2.Zbrinjavanje,rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja Objavljeno: 04. 12. 2019

APPRRR objavila je 02.12.2019. godine

NATJEČAJ

za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: Od 2. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati

Svrha Natječaja: smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla

Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - tovno govedarstvo.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 50.000.000,00 HRK

Visina javne potpore: Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 – 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 100.000 EUR za korisnike početnike)

Intenzitet javne potpore: Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    4.1.2.Zbrinjavanje,rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja