PRO KONZALTING    Usluge Pro Konzalting    Marketinške usluge

Marketinške usluge

Marketinške usluge
  • Organizacija konferencija, radionica, sajmova, okruglih stolova, prezentacija
  • Savjetovanje i izrada marketinških materijala za potrebe provedbe projekata:

                       - dizajniranje i priprema materijala
                       - tiskanje i umnožavanje materijala
                       - distribucija i komunikacija s medijima

   Povratak na sve usluge
PRO KONZALTING    Usluge Pro Konzalting    Marketinške usluge