PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Uvjeti natječaja - INA “Zeleni Pojas” - otvoren do 15.03.2021

Uvjeti natječaja - INA “Zeleni Pojas” - otvoren do 15.03.2021

Uvjeti natječaja - INA “Zeleni Pojas” - otvoren do 15.03.2021 Objavljeno: 01. 03. 2021

ININ program Zeleni pojas natječaj je za sufinanciranje ekoloških projekata.

Sve uvjete natječaja Zeleni pojas 2021. potražite na sljedećem linku: https://www.ina.hr/zelenipojas/uvjeti-natjecaja/

Područja aktivnosti projekata:

Klimatske promjene – Projekti iz područja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama kao posebni potprogram ovogodišnjeg natječaja a to su sve one aktivnosti koje imaju za cilj smanjivanje emisije stakleničkih plinova i aktivnosti koje doprinose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama.

Zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
Zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla)
Obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koje mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš
Inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada)
Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost
Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih isključivo kroz sadnju višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ukoliko projekt potiče korištenje bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici za odvojeni otpad)
Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
Izložbe o zaštiti okoliša
Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Uvjeti natječaja - INA “Zeleni Pojas” - otvoren do 15.03.2021