PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika- faza I.”

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika- faza I.”

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika- faza I.” Objavljeno: 28. 05. 2019


Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je 21. svibnja 2019. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) ''Jačanje poslovanja društvenog poduzetništva- faza I.'' referentna oznaka: UP.02.3.1.03.  financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. prosinca 2020. godine.
Cilj: Ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika.

Prihvatljivi korisnici: 
Skupina 1 - Postojeći društveni poduzetnici/ društvena poduzeća : 

Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;
Stvoriti nova radna mjesta u postojećim društvenim poduzećima/društvenim poduzetnicima
Podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika

Skupina 1 - Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 500.000,00 HRK, a najviša 2.000.000,00 HRK

Skupina 2 – Novi društveni poduzetnici/društvena poduzeća             

Stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina o društvenom poduzetništvu zaposlenika i nezaposlenih članova pravnog subjekta koji planira ili započeti ili transferirati poslovanje prema društveno-poduzetničkim principima
Podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika
Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika

Neprofitne organizacija; Organizacije civilnog društva; Poduzeća/ trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vasništvu; MSP

Ukupna alokacija raspoloživih sredstava: 100.010.000,00 HRK

Skupina 2 - Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 400.000,00 HRK, a najviša 1.200.000,00 HRK
Intenzitet potpore: Iznosi najviše do 85% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 

Prihvatljivost projekata: 
• Upravljanje projektom i administracija
• Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika kroz programe osposobljavanja i usavršavanja
• Nova zapošljavanja u postojećim društvenim poduzećima/društvenim poduzetnicima
• Sudjelovanje na sajmovima/izložbama
• Razvoj i unapređenje poslovanja društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, uključujući razvoj proizvoda i usluga
• Promidžba i vidljivost

Izvor: strukturnifondovi.hr 
 

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika- faza I.”