PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu

Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu

Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu Objavljeno: 20. 05. 2019

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu

Prijave se zaprimaju isključivo od 02.05.2019. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 15.06.2019. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen za mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).

Sredstva su namijenjena za:ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Prihvatljivi troškovi su:
1) ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge,
2) nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,
3) poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti (unutrašnje uređenje i adaptacija prostora),
4) edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika,
5) priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod te Znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta,
6) upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
7) usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.),
8) marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora, stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn) i izrada web stranice). 
Ukupna alokacija poziva: 3.000.000,00 HRK
 

Iznos potpore: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna. 

Sredstva se odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 02.05.2019. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Natječaj i detaljne upute možete vidjeti  OVDJE.

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu