PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Javni poziv za potporu temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture

Javni poziv za potporu temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture

Javni poziv za potporu temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture Objavljeno: 03. 05. 2019


Ministarstvo turizma Republike Hrvatske 26. travnja objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini.

Javni poziv je otvoren do 28. lipnja 2019. godine.
Predmet sufinanciranja
Plaže - Uređenje plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna ulaganja).
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 200.000,00 kn, a najviša 800.000,00 kn. 
Centri za posjetitelje i interpretacijski centri - Nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije i multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara; Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija i multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara na području Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema.
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 100.000,00 kn, a najviša 800.000,00 kn. 
Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma- Uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta; Postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla duž cikloturističkih ruta; Postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa; Uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 100.000,00 kn, a najviša 500.000,00 kn. 
Žičare - Izrada projektno - tehničke dokumentacije (idejnog, glavnog i izvedbenog projekta) za žičare.
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 100.000,00 kn, a najviša 700.000,00 kn. 
Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom- Izrada dokumenta, odnosno studije koja određuje raspon prihvatnog kapaciteta između donje granice održivosti ispod koje se ne isplati baviti turističkom aktivnosti i gornje granice koja bi dovela do nepovratnih šteta za fizički, društveni i ekonomski okoliš.
Najviši iznos potpore 200.000,00 kn. 
Studije upravljanja kvalitetom u turizmu- Izrada dokumenta, odnosno studije kao podloge za integrirano upravljanje kvalitetom (IQM) turističkog destinacijskog proizvoda, kojemu je glavni cilj smanjenje jaza između razine kvalitete koju turisti očekuju i razine kvalitete koju je destinacija realno u mogućnosti osigurati i isporučiti.
Najviši iznos potpore 200.000,00 kn.

Prihvatljivi korisnici:
• Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
• Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine

Ukupna alokacija raspoloživih sredstava: 25.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: Iznosi 80- 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 
 

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Javni poziv za potporu temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture