PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona,

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona,

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, Objavljeno: 28. 05. 2019

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 22. svibnja 2019. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“, Referentna oznaka: KK.06.3.1.12.

Prijave se mogu podnositi od 23. svibnja 2019. do 30. lipnja 2020. 23:59:59 sati.
Cilj: Pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala. 
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (sortirnica).
Poziv je u cilju isplativosti odnosno održivosti predviđen za izgradnju i/ili opremanje postrojenja koje mogu ostvariti pozitivan novčani tijek tijekom svog rada u trajanju od 30 godina.

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave

Ukupna alokacija raspoloživih sredstava: 350.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: Iznosi najviše do 85% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 
Iznos: Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 1.000.000,00 HRK. a najviša 50.000.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti:
• priprema projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga,
• priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli,
• građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja) sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu,
• priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje,
• stručni nadzor građevinskih radova,
• projektantski nadzor,
• usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II),
• tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),
• aktivnost informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta.
 

   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona,